Vad händer i våra styrelser och nämnder?

Stressrehab nedlagt, ersätts av sjukresor till Stockholm

Igår tog KSON, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, beslutet att ersätta personer med långvarig stress och smärta för sjukresa till mottagningar i Stockholm. Vi tycker inte att det är lämpligt att skicka människor som lider av utmattning, långvarig stress och smärtor på så långa resor för behandling. Den vården behöver finnas på närmare håll, särskilt med tanke på hur stora avstånd vi har bara inom vår kommun. Det är inte rimligt att en person som mår psykiskt dåligt och har ont ska behöva resa upp emot 2-3 timmar enkel resa för att få hjälp.

Vänsterpartiet vill att kvinnor i Norrtälje kommun ska kunna få hjälp på hemmaplan, inte långa tidskrävande resor.

Norrtälje kommun har sedan lång tid en ovanligt hög andel långtidssjukskrivna kvinnor. Undersökningar har visat att en komplicerad bild med stressrelaterade syndrom, smärta i rörelseorganen, olösta vårdnadskonflikter och tungt ansvar för barn med särskilda behov ligger till grund för många sjukskrivningar. Kvinnor har en högre fysisk och psykisk ohälsa, ändå prioriteras vård för kvinnor fortfarande lägre inom sjukvården. Vi har sett hur kvinnor ofta valsar runt med, för vården, svårdefinierade symptom i flera år utan att få tillfredsställande stöd och hjälp. Inom landstinget har flera mottagningar som främst vänder sig till kvinnor kraftigt reducerats eller stängts. Gängse uppfattning verkar vara att det är naturligt för kvinnor att ha ont. Detta kan vi i Vänsterpartiet inte ställa upp på. Anställda inom primärvården i Norrtälje efterfrågar en lokal mottagning liknande den som tidigare har funnits och med Norrtäljemodellen har vi också unika möjligheter att faktiskt göra någonting annorlunda tack vare kortare avstånd mellan beslut och större möjligheter till samverkan kring grupper som behöver stöd.

Här kan du läsa Catarina Wahlgrens, vår ersättare i KSON, särskilda uttalande.

Kopiera länk