Vad händer i våra styrelser och nämnder?

Vänsterpartiet Norrtälje i stärkt opposition

Norrtälje kommun har fått ett ännu svagare minoritetsstyre då Alliansen återförenats. För att stärka sin ställning har de utökat nämnderna till ett jämnt antal med ordförandens röst som utslagsgivande. För att inte bli tystade ingick vi ett valtekniskt samarbete med Miljöpartiet och Roslagens oberoende parti. Det har inneburit att vi fått fler platser i nämnderna att tillsätta. 4/12 hade vi ett medlemsmöte och så här ser vår representation för mandatperioden 2018-2022 ut:

Kommunstyrelsen: Britt-Mari Bardon (ledamot), Per Claesson (ersättare)
Kultur och fritid: Roger Reinhold (ledamot), Lasse Dalquist Öhlén (ersättare)
Teknik och klimat: Ingela Brinkefeldt (ledamot), Johannes Folkesson (ersättare)
Barn och skola: Christina Hamnö (ledamot), Lasse Dalquist Öhlén (ersättare)
Utbildning: Catarina Wahlgren (ledamot + arbetsutskott), Britt-Mari Bardon (ersättare)
Socialnämnden: Jessica Hilwëyn (ledamot)
Bygg och miljö: Ingela Brinkefeldt (ersättare)
Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg: Jessica Hilwëyn (ledamot), Ola Nordstrand (ersättare)
Val- och demokrati: Ola Nordstrand (ledamot), Johannes Folkesson (ersättare)
Norrtälje Naturvårdsstiftelse: Ola Nordstrand (ersättare)

Vi valde även Britt-Mari Bardon att fortsätta som nämndeman i tingsrätten. Där har hennes kompetens gjort att hon numera ingår i en specialgrupp för när barn är inblandade. I februari 2019 räknar domstolarna ut hur många nämndemän de behöver. Vi hoppas på att kunna få möjlighet att nominera fler, men mer om det senare.

Kopiera länk