Föreningsnytt

Bostadspolitiskt möte 1/4 2017

Johannes Folkesson samtalar med Johan Zandin (V Göteborg) Ett av föredragen på det bostadspolitiska mötet var en föredragning om Frihamnsmodellen Johan Zandin (V Göteborg) under föredragning) Sara Hansson (S Norrtälje) ger oss...