Socialnämnden

Socialnämnden

Vänsterpartiet Norrtäljes representeras av Linda Frostklinga (ordinarie ledamot)