artikel

Budgetkanmpanj för 2020: En kulturskola för alla!

I vårt budgetförslag för Norrtälje 2020 skriver vi såhär:
”Vi vill se en avgiftsfri och breddad kulturskola, och med 10 mnkr börja med att satsa på en breddning av utbudet och en halvering av elevavgiften, för att arbeta vidare för en helt avgiftsfri kulturskola.”

Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur är inte heller främst en exportindustri – den är till för alla, inte bara några få. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. De ickekommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler. Vänsterpartiets mål är att Kulturskolan för barn ska göras kostnadsfri före år 2022. Offentliga stöd ska inte styras av efterfrågan. Kulturpolitiken ska utgå från en helt annan logik.

Hjälp oss att skapa ett Norrtälje för alla!

Kopiera länk