artikel

Vårt Budgetförslag för 2020!

Nu är den klar, vår solfjäder av satsningar på skola, vård, omsorg, kultur och miljö- Våra budgetyrkanden för 2020!

Ett Norrtälje
för alla
-inte bara några få!

 

Kopiera länk