• Hem
  • Kommunfullmäkti...
sida

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter är Catarina Wahlgren, Britt-Mari Bardon och Ola Nordstrand

Ersättare är Per Claesson och Johannes Folkesson

Fullmäktiges sammanträde 12/11 2018

Sammanfattning
Särskilt uttalande gällande punkt 10

Fullmäktiges sammanträde 10/12 2019

Gällande den Allmänpolitiska debatten (Punkt 7)
Protokollanteckning gällande beslut om ERS (Punkt 11)

Fullmäktiges sammanträde 21/1 2019
Protokollanteckning gällande markanvisning Västertorpsskogen (Punkt 7)

Fullmäktiges sammanträde 18/2 2019

Fråga (ärende 13, bordlagd)

Upphävande av nedläggning av Rånäs skola – protokollanteckning

Arkivet över vad som hände mandatperioden 2014-2018 hittar du Här

Kopiera länk