Senaste Nytt

Låt titelsjukan bli en parentes – inte en praxis

På måndag föreslås sju kommunalråd/oppositionsråd väljas i Norrtälje kommun. Detta baseras på ett förslag som via mail seglade upp utan tjänstemannaberedning hösten 2015 och klubbades igenom i fullmäktige. Endast Vänsterpartiet och Roop protesterade. Bland invånarna har det däremot protesterats mot att en så liten kommun ska behöva ha så många kommunalråd. I Stockholms läns landsting med dryga två miljoner invånare finns det tolv råd. Det säger lite om proportionerna.
När beslutet fattades hänvisades det till nya kommunallagen och att alla politiker som är arvoderade ”betydande del av heltid” (här tolkat som 40 % och mer) ska kallas råd. Det Kommunallagen säger är att denna grupp politiker ska ha benämningen råd eller ”annan benämning som fullmäktige bestämmer”. Vi kan alltså fortsätta kalla dem gruppledare eller ordförande för någon speciell nämnd.
I Vänsterpartiet ser vi inga fördelar med att väldigt många politiker kallas kommunalråd. Snarare nackdelar då det ger en otydlighet i vad politikerna egentligen sysslar med. Vi hoppas att denna tolkning av kommunallagen blir en parentes och inte en praxis i Norrtälje kommun.

Kopiera länk