Föreningsnytt

Bostadspolitiskt möte 1/4 2017

Johannes Folkesson samtalar med Johan Zandin (V Göteborg)

Ett av föredragen på det bostadspolitiska mötet var en föredragning om Frihamnsmodellen

Johan Zandin (V Göteborg) under föredragning)

Sara Hansson (S Norrtälje) ger oss en inblick i vad som händer lokalt

Sara Hansson (S) och Johannes Folkesson (V Norrtälje)

Ledamoten av Kommunstyrelsen och Roslagsbostäders styrelse Mats Wedberg (Mp) tittade förbi en stund

Mats Wedberg och Dan Westin (båda Mp)

Sara Hansson och Hanna Stymne Bratt (båda S Norrtälje)

Kopiera länk