• Hem
  • Kultur- och fri...
sida

Kultur- och fritidsnämnden

Vänsterpartiet Norrtälje representeras av Kjell Lindberg (ersättare), fr o m 2017-01-01 Stefan Grath

 

Möte den 31/3 2015

* Pernilla Klingofström, chef för Norrtälje Konsthall och
Norrtälje Museum informerade om enormt intresse för
utställningen ”HEN”. Bland annat från en mängd skolor.
Utställningen kommer nu att förlängas några månader.

* Beslutades om avgifter för övernattning i kommunala lokaler.
Kultur- och fritidskontoret (tillsammans med Räddningstjänsten
och fastighetsavdelningen) tar 2015 över ansvaret för denna
uthyrning, som tidigare framför allt administrerats av rektorerna.
Avgifterna beslutas slutgiltigt i Kommunfullmäktige i höst, när
de arbetats in i verksamhetsplanen 2016-2018.

* Beslutades om att genomföra cermoni i samband med invigning
av optisk telegraf i Grisslehamn 30:e maj. Budgeterad kostnad 50 Tkr.
Telegrafen har överlåtits av Tekniska museét, Stockholm.

* Ordföringars arvode (förrättningsersättning) för arbete med kultur- och
fritidspolitiskt program

Bakgrund: Nämnden har påbörjat arbete med programmet 2015-2018.
2:e vice ordförande har önskat begära ersättning (utöver årsarvodet)
för den arbetstid som avsätts kopplat till det arbetet.

Nämnden hade att besluta om att bevilja (med stöd av ERS 2015)
ordföringarna ytterligare arvode.

Moderaterna (Johnny Mattsson) föreslog att hänskjuta frågan till Val-
och förtroendemannanämnden. Jag själv meddelade nämnden muntligt
att Vänsterpartiet, om vi haft rösträtt, skulle röstat för avslag och
motiverade det.

Nämnden beslutade bifalla ursprungsförslaget, att bevilja ytterligare arvode.
Johnny Mattsson (M) meddelade att han ej deltar i beslutet, medan V lämnade
in protokollanteckning

Kopiera länk