• Hem
  • Kommunpolitik
sida

Kommunpolitik

Här kommer du att kunna följa vad våra respektive ledamöter i nämnder och styrelser gör (återremisser, ställningstaganden med mera)

de som representerar oss är i tur och ordning:

  • kommunstyrelsen: Catarina Wahlgren
  • Bygg- och miljönämnden: Ingela Brinkefeldt
  • Barn- och skolnämnden:Christina Hamnö
  • Utbildningsnämnden: Britt-Mari Bardon
  • Socialnämnden: Elisabeth Frostklinga
  • Kultur- och fritidsnämnden: Stefan Grath (tidigare Kjell Lindberg)
  • Teknik- och klimatnämnden: Roland Hammarström
  • Valnämnden(ordinarie/Ersättare): Ola Nordstrand/Jessica Hilweyn
  • Sjukvårds- och omsorgsnämnden(Landstingsmandat): Catarina Wahlgren

Vad våra representanter gör i respektive går att se på respektive sida

Kopiera länk