Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden

Vänsterpartiet Norrtälje representeras av  Christina Hamnö (ersättare)

 

Nämndens sammanträde 18/5 2015

 

SÄRSKILT YTTRANDE
Hade jag haft rösträtt vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 18 maj 2015 hade jag i
ärende gällande ”Grundskolans organisation läsåret 2015/16 Singö och Grisslehamns skolor”
(dnr: BSN 15–211001) röstat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

 

SÄRSKILT YTTRANDE
Hade jag haft rösträtt vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 18 maj 2015 hade jag i
ärende gällande ”Grundskolans organisation från 2015/16 Häverö resursskola” (dnr: BSN
15–212001) röstat mot arbetsutskottets förslag till beslut. Skälet är att de argument som
anförts mot förslaget inte på ett tillräckligt seriöst och grundligt sätt tagits upp till
behandling i nämnden. Arbetet med att steg för steg inkludera alla elever ställer jag mig
bakom, men det är samtidigt viktigt att vara extra omsorgsfull när det gäller barn med behov
av särskilt stöd.