Teknik- och klimatnämnden

Teknik- och klimatnämnden

Vänsterpartiet Norrtälje representeras av Roland Hammarström (ordinarie ledamot)