• Hem
  • Kommunalförbund...
sida

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Vänsterpartiet Norrtälje representeras mandatperioden 2018 – 2022 av Jessica Hilwëyn (ledamot), Ola Nordstrand (ersättare)

Nämndsammanträde 29/3 2015

Föredragningslistans nummer 4: Särskilt Yttrande
Föredragningslistans nummer 5: Särskilt yttrande

Övrigt: yttrande

Kopiera länk