Remiss-svar

Remiss-svar

Här publiceras de remiss-svar som medlemmar av Vänsterpartiet Norrtälje skriver

 

Översiktsplan för Norrtälje kommun t o m 2040 – remissvar

Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad – Remissvar