Kommunalt Handlingsprogram

Kommunalt Handlingsprogram

Här presenteras vårt Kommunala Handlingsprogram för perioden 2014 – 2018. Programmet anger riktlinjerna för den politik Vänsterpartiet Norrtälje avser driva under nuvarande mandatperiod.

 

Hela Programmet finns här (du behöver Acrobat Reader eller motsvarande)

Har du frågor om det så maila oss, eller skicka en fråga som meddelande eller skriv ett inlägg på vår Facebooksida