Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden

Vänsterpartiet Norrtälje representeras av Ingela Brinkefeldt (ordinarie ledamot)