artikel

Budgetkanmpanj för 2020: Anställ fler pedagoger!

I vårt budgetförslag för Norrtälje Kommun 2020 satsar vi på att lägga 10 mnkr extra för att kunna anställa fler pedagoger i grundskola och på fritidshem, samt att kommunen tar fram en handlingsplan för barnomsorgen för att enligt Skolverkets riktlinjer minska antalet barn till max 15 i en grupp med tre anställda.

Kopiera länk