artikel

Budgetkampanj: Hyresrätter

Vi behöver fler hyresrätter i Norrtälje!

I vårt budgetförslag för Norrtälje 2020 skriver vi såhär:

Vi ser ett stort behov av flera hyresrätter, inte bara i tätorterna, utan i hela kommunen. Vi vill därför skjuta till 15 mnkr vilka ska öronmärkas för att arbeta för fler klimatsmarta hyresrätter, höja kraven på andelen hyresrätter vid nyproduktion av flerbostadshus till minst 40 % och att inrätta en kommunal bostadsförmedling. Vi vill också verka för att nya idéer för byggande av billiga hyresrätter prövas, exempelvis Göteborgs-modellen där hyran bestäms i förväg och byggföretagen tävlar med kvaliteten.
Vi vill även verka för att kommunen investerar i fler trygghetsboenden och i övrigt ser över tillgången på boenden för äldre.

Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med.

Kopiera länk