artikel

Budgetkampanj för 2020: Gratis mensskydd

 

Vänsterpartiet  Norrtälje tycker att det är en viktig jämställdhetsfråga att kunna erbjuda kostnadsfria mensskydd och satsar 3 miljoner kronor i vårt budgetförslag för 2020 för att avgiftsfria mensskydd ska finnas tillgängliga för kommunens flickor och kvinnor t o m 23 års ålder.

Tillgång till och kunskap om bra mensskydd är en nödvändighet för alla som menstruerar och ska inte vara beroende av personens hemförhållanden.
Avgiftsfria mensskydd kan finnas på ungdomsmottagningarna i kommunen. Mer kontakt med ungdomsmottagningen ökar chanserna att ungdomarna vet var de ska vända sig med andra frågor kring sex, samlevnad, fysisk och psykisk hälsa. Avgiftsfria mensskydd kan även finnas tillgängliga på skolorna i kommunen.

Frågan om avgiftsfria mensskydd går över blockgränserna. Vänsterpartiet i Uppsala och Haninge, Kristdemokraterna i Kalmar, Moderaterna i Österåker och många fler har drivit frågan om att göra mensskydd mer tillgängliga. I Österåker kommun har detta införts för att det ska vara så lätt och enkelt som möjligt. Där började ungdomsmottagningen i januari 2018 dela ut avgiftsfria mensskydd till ungdomar mellan 12 och 23 år. Enligt ungdomsmottagningen är projektet en stor framgång!


Passa på att bli medlem här på en gång! 

 https://vansterpartietweb.azurewebsites.net/#/newregister

Kopiera länk