artikel

Årsmöte 2019

Det var sjutton medlemmar som hörsammat inbjudan och slöt upp vid årsmötet i Norrtäljesalen den 16 mars. Lars Bäck från distriktsstyrelsen var inbjuden och satt som ordförande för årsmötet. Verksamhetsberättelsen, inklusive en rapport om valet 2018 och ett förslag till verksamhetsplan, klubbades igenom. Catarina Wahlgren redovisade kommunala gruppens verksamhet, innan hon hastade vidare efter att ha blivit avtackad med blommor och en bok. Det blev en del diskussioner i anslutning till den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen som Lars hjälpt oss med, då vi inte hade någon revisor utsedd efter tidigare avhopp.
Valen är alltid lite spännande och valberedningen hade följande att presentera, och som också antogs av mötet…
Ordförande för 2019: Stefan Grath
Ledamöter i övrigt: Roger Reinhold, Britt-Mari Bardon, Anna Söderblom, Cecilia Kängström Skepetzis och Ola Nordstrand
Suppleanter: Viktoria Rinkous och Anette Holgersson
Revisorer: Per Claesson och en revisor från distriktet som utses efter Distriktsårskonferensen 23-24 mars
Valberedningen utsågs av årsmötet efter ett förslag från styrelsen: Lars Dalquist, Christina ”Kia” Hamnö, Catarina Wahlgren och Per Claesson, med Lars som sammankallande
Avslutningsvis blev det avtackningar, där Britt-Mari Bardon avtackades efter sin tid som ordförande, Lars Bäck som ordförande för årsmötet och Jessica Hilwëyn som avgående kassör och uttåg från styrelsen.
Ola Nordstrand
  
Kopiera länk